Služby

 • Na želanie zákazníka zostavíme na mieste Zostavy PC
 • Dodávka a udržovanie antivírového programu ESET Smart security a ESET NOD32
 • Odstránenie vírusu z počítača.
 • Zachránenie údajov pri havárii HDD.
 • Čistenie počítačov
 • Preinštaláciu Windows
 • Pomoc na diaľku cez Internet TeamViewer 9

      Od 25.5.2018 platí nový zákon o ochrane osobných údajov GDPR. Práca na diaľku musí byť v súlade s týmto zákonom. 

      Tento program  umožňuje na základe predchádzajúceho telefonického rozhovoru vzdialené ovládanie Vášho počítača.

      To je samozrejme možné len v prípade Vášho súhlasu a Vašej aktívnej spolupráce.

      Po ukončení spojenia už nebude možné ovládať Váš počítač na diaľku.

 

Návod:

 1.  Kliknutím na tlačidlo nižšie sa začne sťahovanie súboru TeamViewer
 2.  Súbor uložte na Vami požadované miesto (napr. Pracovná plocha)
 3.  Uložený súbor následne spustite.
 4.  Súhlasím, aby partner pracoval s mojím počítačom, pričom partner bude postupovať s maximálnym zabezpečením ochrany osobných údajov podľa zákona č.18/2018  Z.z.
   
 5.  Nadiktujte technikovi  Vaše ID a Vaše heslo              

 6.                    Diaľková pomoc

TeamViewer  na vzdialenú podporu!