Software

 • Vlastný Software

  Program JURA

 • Komunikácia skladu s pokladňou EURO200TE, EURO2100,
 • Komunikácia s ORP EURO50, EURO150
 • Záložna - kompletná agenda záložne so skladom a pripojením na pokladňu

     

      Podmienkou inštalácie horeuvedených programov je OS   Windows XP,

      Windows Vista 32, Windows 7 32, Windows 8 32  Windows 10  32 aj 64 bitový.

Antivírový program Internet Security 12.0 - najlepšia ochrana Vášho počítača s možnosťou aktualizácie cez Internet . Dodávka licencie na počkanie u nás

 

 • Eset Internet Security
 • Eset Family security Pack Akcia za 69.90 € pre domoácnosti
 • Kancelárský software

  • SW od Microsoft
   • Windows 7, Windows 10   32 bit,64 bit
   • Office 2016 Professional / Premium SK
   • Office 365
 • 1. Jednoduché účtovníctvo

  • Peňažný denník ( jednoduché ovládanie , prehľadný zápis , kontroly , filtru)
  • Pohľadávky záväzky , sledovanie pravidelných platieb
  • Evidencia DPH ( Generuje priamo z denníka az pohľadávok záväzkov, Excport DPH,KV,SV - prepojenie na FS  )
  • Kontrola plátcov DPH - Import zoznamu plátcov DPH
  • Evidencie hmotného nehmotného majetku, odpisy tech. zhodnotenie
  • evidencie finančného majetku
  • Evidencia úverov
  • evidencia cenín
  • Evidencia sociálneho fondu
  • Evidencia jázd súkromným,firemným vozidlom
  • Adresár odberateľov dodávateľov
  • analýza hospodárenia
  • Ročná účtovná uzávierka: výkazy a daňové priznanie
  • Príkaz Na úhradu do banky - spolupráca s IB ( VÚB, SLSP )
  • Automatické zúčtovanie výpisu z banky - spolupráca s IB ( VÚB, SLSP )
  • Vystavenie faktúr ( tlač Dodacích listov , faktúry , predfaktúry , dobierky , adresy Na obálku , Automatické zaúčtovanie )
  • Aktuáne kurzy valút cez internet.
  • Stále aktuálna verzie programu. 
  • Vzdialená pomôc cez Internet
 • 2. Mzdová agenda

  • Evidencia zamestnancov , základné údaje
  • výpočet mesačných miezd
  • Platby do fondov , sociálny fond poistené
  • Potvrdenie o výške platu
  • Prevod údajov do účtovníctva
  • Mzdové listy
  • Tlač do formulárov cez program FORMEDIK SP , ZP, do súboru PDF.
  • Hlásenie elektronickou formou do SP , ZP, DÚ
 • 3. Sklad s prepojením Na pokladňu

 • Skladové karty , sledovanie všetkých pohybov Na kartách
 • Sledovanie aj v nákupných cenách , Vážený priemer , Ceny s DPH bez DPH
 • Sledovanie zisku z každého predaja
 • Predaj v hotovosti cez pokladnicu ( s prepojením k PC: EURO100T , EURO200 , EURO500 , EURO2100,E1000, E2000,E150 Flexy Plus )
 • Predaj v hotovosti cez fiškálnu tlačiareň FT4000, SRP275,SRP350, TM-U220, TMU88 - servis týchto tlačiarní.
 • Predaj Na faktúru
 • Sledovanie zákaziek , (materiál + monžáž )
 • analýza nákupu tovaru od rôznych dodávateľov s porovnaním nákupných cien
 • prepojenie s účtovníctvom ( odpadá duplicitné zaevidovanie dokladov )
 • analýza predaja , bohatý výber tlačových zostáv
 • Hlásienie nákupu, predaja a stav zásob alkoholu pre colný úrad od 1.1.2011
 • Automatické nahrávanie faktúr do skladu zo súboru XML - šetrí čas nahrávania o 80 %
 • Ukážky z programu http://www.adamsoftrs.sk/ponuka/programsklad.pdf