Aktuality

Zmeny v roku 2020:

JÚ - Zmena Odpisovania Hmotného majetku, pridala sa Odpisová skupina 0 pre automobily s elektrickým pohonom. 

Mzdy - Evidencia Príspevkov na Koronavírus, 

Žiadosť a výkaz sa nachádza na stránke www.pomahameludom.sk

Takisto je programovo riešené výkazy.

Zmena Measčného výkazu do Sociálnej poisťovne od 4/2020.

 

 

Zmeny v roku 2019:

  Stav eKASA

- Zákazíkom ponúkame certifikované riešenie FT4000B, FT5000B od firmy VAROS s.r.o. ,

 ktorý spolupracuje s partnerskou firmou BOWA. 

  ktorá dodáva už certifikované CHDU. Do konca septembra bude hotová integrácia, a výrobca plánuje dodávku v prvej polovici októbra.

- Prvá pokladnica dodaná od firmy VAROS s.r.o je v ostrej prevádzke od 5.10.2019 v mänších potraninách.

  Zatiaľ neboli hlásené výpadky predaja.  Postupne sa bude inštalovať objednané pokladnice mojim klientom, na základe

  dodania výrobcom.

  

- Výrobca čaká na certifikát od colného úradu , výrobky sú pripravené.
- Povinnosť majiteľov pokladnice je , aby podali žiadosť na regitráciu na každú pokladnicu eKASA na ORP na stránke finančnej správy.
  Po vybavení žiadosti sa otvorí zóna eKASA , kde treba stiahnúť identifikačný a autentifikačný súbor a pamätať heslo pri zadávani
  žiasdosti o autenfikáciu.  Tieto údaje treba zaslať na Email servisnému technikovi, ktorý bude aktivovať eKasu.
  Termín dodávky telefonicky upresníme.
  Podľa vyhlásenia FS do 1.7.2019 musíte mať vybavenú registráciu na eKasu.
  Výroba VAROS s.r.o. prehlásil, že chyby boli odstránené aby certifikát dostali, prísľub  do konca mesiaca jún.
  - NR SR dňa 19.6.2019 odsúhlasia zmeny v zákone o ORP.
    Do 1.7.2019 všetky podnikatelia musia mať kódy a certifikácie
    /identifikačný a autentifikačný súbor a heslo zadané pri žiadosti o autentifikáciu/
    Pre mojich klientov , ktoré si objednali eFT4000 a eFT5000, budeme dodávať postupne ako výrobca dostane certifikát, a bude
    distribuovať predom zaplatené dodávky. Zatiaľ nemajú dôvod hľadať  náhradné riešenie, do konca roka 2019 je nový termín
    ukončenia nasadenia eKASY.
 
  - Program skladový a komunikčný s ORP  EURO 50 a EURO 150 je funkčný a otestovaný.

 

 eKasa od 1.4.2019 do 31.6.2019 treba zmeniť všetky pokladnice na nové, alebo zabezpečiť Upgade 

  aby vyhovoval novým zákonom o ERP viď stránky FS - eKasa.

  Fiškálne pokladnice FT4000 sa dá doplniť na eFT4000 v prípade, že má termotlačiareň  SRP 350, TMT-20, TMT-88.

  Fiškálne tlačiarne FT4000 s tlačiarňou SRP 275, a TMU 220 už nebudú funkčné, nutné ich vymeniť za termotlačiarne.

  Miesto fiškálnej pamäte bude nasadený chránené dátové úložisko, na ktorom budú archivované doklady.

  Každá pokladňa bude pripojená cez internet na server finančnej správy, kde budú archivavoné všetky bločky, vklady a výbery.

 Bližšie informácie na stránke výrobcu eFT  VAROS s.r.o. Banská Bystrica:    http://www.varos.sk/  

 alebo na stránke Finančnej správyhttps://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa

 Pokladnice od firmy ELCOM  - EURO 200TE, EURO 2100 E150 FlexyPlus sa dá obnoviť na ekasu, pre majiteľov EURO 500 treba

 zabezpečiť novú pokladnicu napr. EURO 150 Flexy, alebo EURO 2100.

Bližšie na stránke výrobcu ELCOM:   https://www.elcom.eu/ekasa/

 firma ADAMSOFT zabezpečí predajný software POKFT5 a program SKLAD pre fiškálne tlačiarne eFT 4000, eFT5000

 pomocou Tlačového managera TM5000, ktorá je momentálne v testovacej verzii.

 Prípade výberu riešenia na zmenu pokladnice  konzultujte s riešiteľom softwaru, aby sa optimalizovaly náklady.

 

Pre majiteľov fiskálnej  tlačiarní treba vykonať v predstihu: 

1. Pomocou Programu - Páska FT4000 je na pracovnej ploche - Treba pustiť a Stlačiť volbu : Vyčítaj FT4000. V priebehu vyčítania nesmiete predávať.

2. Cez  portál finančnej správy formuláre-ekasa treba zaregistrovať všetky nové pokladne ORP.

3. Po týždni prídu do ekasa zóny dva súbory, ktroré treba uložiť na USB klúč a oznámiť servisnému technikovi, že už máte.

4. Na počítači kde bude eKasa pustené musí byť zabezpečené aj Internetové spojenie.

5. Servisný technik Vás bude kontaktovať a určí termín výmeny FT na ekasu

Zatiaľ výrobca hlásil meškanie dodávky /bude asi v polovici júna/.

 

  

2. MZDY:  vid. MZDY 2019.pdf .

 

 

Vážení zákazníci  účtovného programu JURA !

  Novinka: Program JURA aj SKLAD sa dá pustiť aj na Window7 a Windows10 64 bit.

  operačnom systéme pomocou emulátora DOS vDosPlus.

 ZMENY v roku 2018:

1. MZDY  : Zmeny od 1.7.2018 - Odvodová úľava do sociálnej poisťovne pre dôchodcov dohodárov do 200 €.

                  Zmeny od 1.5.2018 - Príplatky po novom, zavedený 13.plat nepovinne.

                  Od 1.júla 2018 dôchodcovia mají úľavu do 200 € ako študenti.

                  tu: MZDY 2018.pdf .

 

JURA - Kontrolný výkaz sa mení od 1.1.2017    Verzia 8.20a

  MZDY Zmeny od 1.1.2017      Verzia 8.21a              tu: MZDY 2017.pdf .

  Prechod na Windows 10 je zadarmo iba do 30.7.2016

  Program JURA je pustiteľný pod Windows 10 32 bitová verzia

      Nastavenie vlastnosti ikony JURA pri Windows 10    Nastavenie.pdf .

  Zmena kontrolného výkazu DPH od 1.4.2016   JURA Verzia 8.19

  DPH - Zmeny od 1.1.2016                                         tu:  DPH2016.pdf .

  MZDY - Zmeny konštant od 1.1.2016                       tu:  MZDY 2016.pdf .

  SKLAD - Zmena pri fakturácii od 1.1.2016:

     - Uplatnenie DPH až po úhrade fatúry

     - Prenesie daňovej povinnosti na odberateľa /Stavebné a montážne firmy podľa činnosti /  

 JURA - Zmeny v roku 2015

- Odpisové skupiny - preradenie do 5 a 6 skupiny viď číselník . Program preraďuje automaticky.

 MZDY - Zmeny konštant od 1.1.2015                        tu:  MZDY 2015.pdf .

 - Odpočítateľná položka v zdravtnej poisťovni  pri celkovom príjmu do 570 €.

 - Zmenené Formuláre do ZP

JURA na rok 2014                                                        tu:  JURA 2014.pdf . 

-  Exporty do XML súboru :  Daňový úrad: Mesačný prehľad, Ročné hlásenie   Soc.poisťovňa: Mesačný výkaz

-  Komunikácia s bankou:  VÚB, SLSP   -  formáty  ABO, GCP    / Export príkazu,   Import obratov/

-  Zavednie používania IBAN na faktúre od 1.2.2014

 - Konrolý výkaz DPH od 1.1.2014 

 MZDY - Zmeny konštant od 1.1.2014                        tu:  MZDY 2014.pdf .

 

  - Mesačné výkazy od 1.1.2014

  - Príprava  Hlásenia a ročné zúčtovanie dane.

MZDY -  Vetrzia 7.54 Zmeny od 1.11.2013

 • Nový typ pracovného pomeru  - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných

MZDY - Zmeny od 1.7.2013

 • Zmena daňového bonusu z 21,03 na 21,41 €. Prvýkrát treba nastaviť pre mesiac júl 2013.

Nová verzia JURA 7.52 pre rok 2013        tu: JU+MZDY 2013.pdf .

 • Zmeny v kódu účtovania - pri prechode na nový rok  treba vybrať kódy z prevádzkových , ktoré sú služby označením A
 • Prevod kódov starých za nové v denníku v pohľadávkach záväzkoch - prevedie na Dotaz  Ano
 • Daňové priznanie FO-typ B pre fyzické osoby - výstup do E-dane

MZDY - Zmeny od 1.1.2013                        tu: JU+MZDY 2013.pdf .

 • Po prvom prechode na nový rok treba nastaviť mesiac 01/2013 a upraviť  konštanty.
 • Zmeny sú aj v rozdelení pracovných pomerov. Vychádza z rozdelenia sociálnej poisťovni.
 • Treba zmeniť pracovný pomer u všetkých pracujúcich zamestnancoch.
 • Treba nastaviť pracovný pomer podľa definíce podľa zákonníku práce, soc.poisťovne , zravotnej poisťovne
 • Nové rozdelenie PP je pravidelný  a nepravidelný pracovný pomer.
 • Pri nepravidelnom PP do SP generujeme Výkaz poistného až po ukončení prc.pomeru
 • Nové zmeny si najdete na     http://www.drsr.sk   http://www.socpoist.sk  http://www.vszp.sk

Nová verzia JURA 7.42 pre rok 2012

 • Odpisy HIM zmena od 1.1.2012. 
 • Vzájomný zápočet Pohľadávok a záväzkov
 • Inventarizácia Pohľadávok
 • Upomienky za faktúry neuhradené do splatnosti.

MZDY - Zmeny od júla 2012

Zmenila sa doňový bonus na 21,03 €, na ktorý má nárok zamestananec , keď dosiahol príjem  aspoň 163,60€

JÚ 2012 - Daňové priznanie TYP B - Export do súboru XML, Tlač do formulára Formedik. Možnosť načítať údaje do E-Dane. - Nový DPH výkaz, Výkaz príjmov a výdavkov, Výkaz majetkov a záväzkov Mzdy - Vezia 7.40

Zmeny v roku 2012 Mzdy2012.pdf .

 

- Mesačné hlásenie - Výstup cez Formedik do formulára, Export do súboru MesHlas.xml - Ročný prehľad o preddavkov do Zdravotných poisťovní /

Formulár do dvoch zamestnacov/ Export do N5802011.001

Program SKLAD je pripravený spolupracovať s pokladňu EURO 200F, 2100F,500F s fiškálnou pamäťou. Je riešené aj úhrada faktúry v hotovosti cez pokladňu EURO.

Je pripravené nasadenie fiškálnych tlačiarni:

1. FT4000 - SRP275 PonukaFT_SRP275.pdf .

2. FT4000 - SRP350 PonukaFT_SRP350.pdf .

3. FT4000 - TMU220 PonukaFT_TMU220.pdf .

4. FT4000 - TMT88 PonukaFT_TMT88.pdf .

PREDAJ zabezpečuje nový program POKFT4, ktorý spolupracuje s fiškálnou tlačiarňou FT4000. namiesto fiškálnych modulov FM2000, FM3000 pre ktorých končí certifikát ku 31.12.2011.      Zmeny v účtovníckom software JURA : Do programu SKLAD bol vytvorený nový modul:

Import dodávateľskej faktúry s položkami s čiarovým kódom zo súboru xml

- Hlavným prínosom je úspora času pri nahrávaní položiek do skladu / 100 položiek je nahratý za 10 minút / Predajný program pracuje s Fiškálnou tlačiarňou FT4000.

Zmena Hlásenia alkoholu - príjem, výdaj, stav v SBL pre colný úrad.

    Návod Evidencia liehu v SBL. <!-- a-->  

   1. JU - verzia 7.40 - Nový výkaz DPH 2012 Zaúčtovanie platby cez terminal do peňažného denníka.   

   2. Mzdy - Vezia 7.36

 Zmeny v roku 2011 Mzdy2011.pdf . <!-- a-->    

  Vymente Váš Starý počítač 8 ročný , možná fungujúci , ZA rychlejší spoľahlivejší modernejší !

    Nový operačný systém Windows 7 HP 32 bitový bol otestovaný tak softwareom JURA .

alternativ text>            Neviete sa rozhodnúť ? Poradíme VAM pri výbere najvhodnejšej zostavy .

Syndicate content