Aktuality

Zmeny v roku 2019:

1.MZDY:  vid. MZDY 2019.pdf .

 

 

Vážení zákazníci  účtovného programu JURA !

  Novinka: Program JURA aj SKLAD sa dá pustiť aj na Window7 a Windows10 64 bit.

  operačnom systéme pomocou emulátora DOS vDosPlus.

 ZMENY v roku 2018:

1. MZDY  : Zmeny od 1.7.2018 - Odvodová úľava do sociálnej poisťovne pre dôchodcov dohodárov do 200 €.

                  Zmeny od 1.5.2018 - Príplatky po novom, zavedený 13.plat nepovinne.

                  Od 1.júla 2018 dôchodcovia mají úľavu do 200 € ako študenti.

                  tu: MZDY 2018.pdf .

 

JURA - Kontrolný výkaz sa mení od 1.1.2017    Verzia 8.20a

  MZDY Zmeny od 1.1.2017      Verzia 8.21a              tu: MZDY 2017.pdf .

  Prechod na Windows 10 je zadarmo iba do 30.7.2016

  Program JURA je pustiteľný pod Windows 10 32 bitová verzia

      Nastavenie vlastnosti ikony JURA pri Windows 10    Nastavenie.pdf .

  Zmena kontrolného výkazu DPH od 1.4.2016   JURA Verzia 8.19

  DPH - Zmeny od 1.1.2016                                         tu:  DPH2016.pdf .

  MZDY - Zmeny konštant od 1.1.2016                       tu:  MZDY 2016.pdf .

  SKLAD - Zmena pri fakturácii od 1.1.2016:

     - Uplatnenie DPH až po úhrade fatúry

     - Prenesie daňovej povinnosti na odberateľa /Stavebné a montážne firmy podľa činnosti /  

 JURA - Zmeny v roku 2015

- Odpisové skupiny - preradenie do 5 a 6 skupiny viď číselník . Program preraďuje automaticky.

 MZDY - Zmeny konštant od 1.1.2015                        tu:  MZDY 2015.pdf .

 - Odpočítateľná položka v zdravtnej poisťovni  pri celkovom príjmu do 570 €.

 - Zmenené Formuláre do ZP

JURA na rok 2014                                                        tu:  JURA 2014.pdf . 

-  Exporty do XML súboru :  Daňový úrad: Mesačný prehľad, Ročné hlásenie   Soc.poisťovňa: Mesačný výkaz

-  Komunikácia s bankou:  VÚB, SLSP   -  formáty  ABO, GCP    / Export príkazu,   Import obratov/

-  Zavednie používania IBAN na faktúre od 1.2.2014

 - Konrolý výkaz DPH od 1.1.2014 

 MZDY - Zmeny konštant od 1.1.2014                        tu:  MZDY 2014.pdf .

 

  - Mesačné výkazy od 1.1.2014

  - Príprava  Hlásenia a ročné zúčtovanie dane.

MZDY -  Vetrzia 7.54 Zmeny od 1.11.2013

 • Nový typ pracovného pomeru  - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných

MZDY - Zmeny od 1.7.2013

 • Zmena daňového bonusu z 21,03 na 21,41 €. Prvýkrát treba nastaviť pre mesiac júl 2013.

Nová verzia JURA 7.52 pre rok 2013        tu: JU+MZDY 2013.pdf .

 • Zmeny v kódu účtovania - pri prechode na nový rok  treba vybrať kódy z prevádzkových , ktoré sú služby označením A
 • Prevod kódov starých za nové v denníku v pohľadávkach záväzkoch - prevedie na Dotaz  Ano
 • Daňové priznanie FO-typ B pre fyzické osoby - výstup do E-dane

MZDY - Zmeny od 1.1.2013                        tu: JU+MZDY 2013.pdf .

 • Po prvom prechode na nový rok treba nastaviť mesiac 01/2013 a upraviť  konštanty.
 • Zmeny sú aj v rozdelení pracovných pomerov. Vychádza z rozdelenia sociálnej poisťovni.
 • Treba zmeniť pracovný pomer u všetkých pracujúcich zamestnancoch.
 • Treba nastaviť pracovný pomer podľa definíce podľa zákonníku práce, soc.poisťovne , zravotnej poisťovne
 • Nové rozdelenie PP je pravidelný  a nepravidelný pracovný pomer.
 • Pri nepravidelnom PP do SP generujeme Výkaz poistného až po ukončení prc.pomeru
 • Nové zmeny si najdete na     http://www.drsr.sk   http://www.socpoist.sk  http://www.vszp.sk

Nová verzia JURA 7.42 pre rok 2012

 • Odpisy HIM zmena od 1.1.2012. 
 • Vzájomný zápočet Pohľadávok a záväzkov
 • Inventarizácia Pohľadávok
 • Upomienky za faktúry neuhradené do splatnosti.

MZDY - Zmeny od júla 2012

Zmenila sa doňový bonus na 21,03 €, na ktorý má nárok zamestananec , keď dosiahol príjem  aspoň 163,60€

JÚ 2012 - Daňové priznanie TYP B - Export do súboru XML, Tlač do formulára Formedik. Možnosť načítať údaje do E-Dane. - Nový DPH výkaz, Výkaz príjmov a výdavkov, Výkaz majetkov a záväzkov Mzdy - Vezia 7.40

Zmeny v roku 2012 Mzdy2012.pdf .

 

- Mesačné hlásenie - Výstup cez Formedik do formulára, Export do súboru MesHlas.xml - Ročný prehľad o preddavkov do Zdravotných poisťovní /

Formulár do dvoch zamestnacov/ Export do N5802011.001

Program SKLAD je pripravený spolupracovať s pokladňu EURO 200F, 2100F,500F s fiškálnou pamäťou. Je riešené aj úhrada faktúry v hotovosti cez pokladňu EURO.

Je pripravené nasadenie fiškálnych tlačiarni:

1. FT4000 - SRP275 PonukaFT_SRP275.pdf .

2. FT4000 - SRP350 PonukaFT_SRP350.pdf .

3. FT4000 - TMU220 PonukaFT_TMU220.pdf .

4. FT4000 - TMT88 PonukaFT_TMT88.pdf .

PREDAJ zabezpečuje nový program POKFT4, ktorý spolupracuje s fiškálnou tlačiarňou FT4000. namiesto fiškálnych modulov FM2000, FM3000 pre ktorých končí certifikát ku 31.12.2011.      Zmeny v účtovníckom software JURA : Do programu SKLAD bol vytvorený nový modul:

Import dodávateľskej faktúry s položkami s čiarovým kódom zo súboru xml

- Hlavným prínosom je úspora času pri nahrávaní položiek do skladu / 100 položiek je nahratý za 10 minút / Predajný program pracuje s Fiškálnou tlačiarňou FT4000.

Zmena Hlásenia alkoholu - príjem, výdaj, stav v SBL pre colný úrad.

    Návod Evidencia liehu v SBL. <!-- a-->  

   1. JU - verzia 7.40 - Nový výkaz DPH 2012 Zaúčtovanie platby cez terminal do peňažného denníka.   

   2. Mzdy - Vezia 7.36

 Zmeny v roku 2011 Mzdy2011.pdf . <!-- a-->    

  Vymente Váš Starý počítač 8 ročný , možná fungujúci , ZA rychlejší spoľahlivejší modernejší !

    Nový operačný systém Windows 7 HP 32 bitový bol otestovaný tak softwareom JURA .

alternativ text>            Neviete sa rozhodnúť ? Poradíme VAM pri výbere najvhodnejšej zostavy .

Syndicate content